Problemy okluzyjne w gabinecie dentystycznym Stopień II

Problemy okluzyjne w gabinecie dentystycznym
Stopień II

26-27 maja 2018 Warszawa

zarejestruj się

O szkoleniuPodczas spotkań 1. i 2. stopnia uczestnicy pracują na modelach własnych. Na kursie trzeciego stopnia wykorzystywane są modele pacjentów z problemami okluzyjnymi.MAŁE GRUPY – MAKS. 6-OSOBOWE
KAŻDY UCZESTNIK MA SWOJE STANOWISKO PRACY

16 punktów edukacyjnych!

Druga część kursu jest przede wszystkim praktyczna. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z zakresu wyznaczania relacji centralnej, wykonają trójstopniowy test obciążenia stawów skroniowo-żuchwowych oraz przeprowadzą dokładne badanie pacjenta wraz z wyciągnięciem wniosków. Oprawią swoje modele w artykulatorze wg pobranych rejestratów zwarciowych w relacji centralnej. Za pomocą urządzenia Centri-Check sprawdzą powtarzalność wykonanych przez siebie rejestratów zwarciowych.

Koszt uczestnictwa:

3 000 zł – prenumeratorzy „Magazynu Stomatologicznego”, 3 400 zł – pozostali uczestnicy (o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat)

Podczas kursu zapewniamy:

 • jednoosobowe stanowiska pracy (w pełni wyposażone)
 • artykulator
 • niezbędne narzędzia i materiały
 • materiały szkoleniowe
 • indywidualne konsultacje z prowadzącym po szkoleniu
 • lunch, przekąski, przerwy kawowe
 • certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności
 • punkty edukacyjne

Każdy uczestnik powinien przywieźć ze sobą modele własne oraz modele z pierwszej części kursu.


Program

Część teoretyczna

 • Staw skroniowo-żuchwowy – schorzenia, klasyfikacja, różnicowanie.
 • Szczegółowe badanie układu ruchu narządu żucia – jak badamy i na co zwracamy uwagę – dlaczego boli, co tak naprawdę boli?
 • Czy możliwa jest dokładna diagnoza na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego – czego o różnicowaniu dowiemy się z wywiadu, a co powie nam badanie pacjenta?
 • Co słychać w stawach, czyli osłuchiwanie stawów skroniowo-żuchwowych przy użyciu urządzenia doppler.
 • Rozmowa z pacjentem – jak zrozumiale dla pacjenta wyjaśnić problem i proponowane leczenie. Omówienie demonstratora wad okluzji TMJ Tutor Denar.
 • Znaczenie relacji centralnej w projektowaniu leczenia – leczymy czy maskujemy oznaki choroby okluzyjnej.
 • Praktyczne sposoby wyznaczania relacji centralnej.
 • Deprogramacja w teorii i praktyce, rodzaje deprogramatorów.
 • Rejestracja zwarcia w relacji centralnej – jak mieć pewność, że potrafimy zrobić to poprawnie. Centralna relacja – jak ją zarejestrować, kiedy i dlaczego.
 • Zasady oprawiania modeli w artykulatorze w relacji centralnej.
 • Analiza modeli, czyli jak wygląda nasza okluzja.


Część praktyczna


Każdy uczestnik szkolenia:

 • wykona deprogramację przy użyciu deprogramatora Denar lub Lucija Jig,
 • wyznaczy relację centralną,
 • przeprowadzi analizę kontaktów przy użyciu kalki okluzyjnej,
 • pobierze rejestraty zwarciowe w relacji centralnej,
 • przy pomocy łuku twarzowego i wykonanych rejestratów zwarcia oprawi modele własne w artykulatorze i przeprowadzi analizę – pierwszy kontakt międzyzębowy w relacji centralnej, poślizg centryczny – analiza kierunku,
 • wykona badanie stawu skroniowo-żuchwowego przy użyciu głowicy doppler,
 • zweryfikuje powtarzalność pobranych rejestratów zwarcia w pozycji CR przy użyciu urządzenia Centri-Check (czy potrafimy poprawnie zarejestrować centralną relację).

Prowadzący

            

   

Prowadzący: lek. stom. Danuta Bukowska 


Wykładowca wielu konferencji stomatologicznych i szkoleń praktycznych. Od wielu lat pasjonuje się tematyką okluzji, problemami wynikającymi z niezgodności pomiędzy pozycją maksymalnego zaguzkowania zębów a relacją centralną i sposobami rozwiązywania problemów wynikających z tej niezgodności. W swojej pracy stara się podążać śladami swoich mentorów: J.P. Okesona i P.E. Dawsona.


Termin i miejsce

Termin: 26-27 czerwca 2018 r. (sobota-niedziela)

Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, ul. Nowogrodzka 59Kontakt

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski
+48 664 911 212
e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl